Vulcan Odense

Smedekoret

Sponsorer

Søren Jansen text

 messe plakatA3 roed

 

DM Logo payoff RGB

 UlfStarup

 

 

 

 

Generalforsamling afholdt 2018

13 Februar 2018.

Der var mødt 10 op til generalforsamlingen som nok skyldes at den blev holdt i "vinterferien" hvor mange nok havde aftalt andre aktiviteter end fremmøde hvilket er helt forståeligt.Formanden bød kort velkommen og Johnny Voss blev valgt som Dirigent (Ulf er stadig vores kordirigent) . Johnny konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til formandens beretning. Han hunne oplyse at det havde været et godt år for koret med nogle gode arrangementer bla. på plejecenter Herluf Trolle og beboerforeningen Nørrelunden, hvor koret begge steder høstede megen anerkendelse for korets sammansatte sangprogram som mange af deltagerne kunne synge med på. Desværre går det ikke så godt med at få nye medlemmer til koret. Derfor skal det præciceres at piger (sopraner) skal være så hjertelig velkomne i koret. Beretningen blev godkendt med applaus. Regnskabet blev godkendt med applaus. Der var ikke indkommet nogle forslag fra medlemmerne hvorfor vi gik videre til Valg. Formanden var på valg -han blev genvalgt. På valg var 2 B-medlemmer Afg. Ejner Christiansen som ikke ønskede genvalg. Henning Knudsen blev foreslået og modtog valget. Afg. Allan Lykke modtog genvalg. 2 B-suppleanter var på valg. Både Arne Malgård Andersen og Erik Hellerup Madsen modtog genvalg. Det blev vedtaget at vi ikke længere betegner "Revisor" som revisor på dagsordenen da det er et beskyttet navn, men bruger betegnelsen "Intern Revisor" fremover, så er det lovliggjort. Erik Hellerup Madsen fortsætter som intern revisor. Intern revisorsuppleant Allan Lykke blev genvalgt. Fanebærer Ole Knudsen blev genvalgt og fanebæremedhjælper Johnny Voss blev også genvalgt.Under punktet eventuelt blev det drøftet hvilke sange koret fremover skulle have på repertuiret. Nogle sangere synes der skulle være lidt anderledes sange, men som det ser ud lige nu er det uomtvisteligt at de steder vi har været ude at synge har vores sangvalg indtil nu været en succes. Koret har et sangerudvalg som blev bedt om at kigge på sangprogrammet med henblik på at få nogle af de gamle numre med på repertoiret igen såsom "Der er et hav og De støvede sandveje mfl".Koret udskifter til stadighed repertoiret med nye sange, men det tager tid at øve de nye, som derfor ikke kommer med når vi skal ud at underholde før vi kan dem 100 %. Mødet sluttede som sædvanlig i god ro og orden.

f/Vulcan

Allan Lykke